ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภารัตน์    คำมูลตา
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)