ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิเชียร    โนนทิง
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโชคชัย
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3