ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปัทมา    เสรีเผ่าวงษ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางปลา
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2