ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง บรรจง    มั่นเปล่ง
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลกาญจนบุรี
สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1