ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุวิทย์    กังแฮ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกชะแง้
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1