ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ขวัญฤทัย    ศักดิ์ภิรมย์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแหลมปอ
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 2