ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชุลีพร    สีเห็มทอง
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโชคชัย
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3