ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปิยะราษฎร์    ไวยพจน์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฝางคำสามัคคี
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3