ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐธนัน    คณาทรัพย์นุกูล
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองเสาเล้าวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)