ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กาญจนา    สุตะโท
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางคล้าพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)