ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุปกิติ    ศาสตร์เณร
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางเบน
สังกัด
สพป.ระนอง