ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จัตุพล    นันทโภคิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2