ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พินิจ    ทองรอด
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพุน้อย
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2