ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศิรินภา    แก้วภูมิแห่
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพธิ์ใหญ่
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2