ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พยม    แดงเลือด
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพุน้อย
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2