ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เจษฎา    แซ่หาง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยน้ำเย็น
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2