ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ราตรี    เลือดแดง
ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพุน้อย
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2