ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จินตนา    ศรีอนันต์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1