ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วัชรพงศ์    ศรีคราม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมพลวิทยาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)