ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทัณฑมุข    ภูสะเทียน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยหินพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)