ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทัณฑมุข    ภูสะเทียน
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยหินพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)