ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ยาณีฐาน์    แก้วพันมา
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองเหนือวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)