ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาญกิจ    ผูกพานิช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดใหม่ห้วยลึก
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 1