ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เทพอักษร    สว่างดี
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังกระชัน
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2