ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี พินิตนันท์    ดวงจันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนศรีภิบาล
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 1