ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มาลีกี    ทรงเลิศ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนพิบูลสงคราม
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3