ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เกษร    ทรพีสิงห์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)