ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชัชฎาภรณ์    ศรีสังข์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางสะพานน้อยวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)