ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์พันธ์    จารุวัฒน์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางสะพานน้อยวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)