ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วารุณี    เมืองมิ่ง
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหลวง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4