ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภกิจ    สมดวงเลิศ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสองพี่น้อง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4