ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐวรรษ    กิจอินทรีย์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังมนวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)