ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศิริพรรณ    สลุงสุข
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังเพลิง
สังกัด
สพป.ลพบุรี เขต 1