ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไตรลักษณ์    วันทอง
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังขรณ์
สังกัด
สพป.สิงห์บุรี