ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ฐาปณีย์    ศรีบุตรวงษ์
ตำแหน่ง
แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลอุดรธานี
สังกัด
สพป.อุดรธานี เขต 1