ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เมธี    ณนภัทรเมธี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3