ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จันดา    พลตื้อ
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คำเจริญวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)