ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ซูไฮดา    เจะอาแซ
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยะหริ่ง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1