ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มณีรัตน์    ขวัญโพน
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสะอาดดอนเงิน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3