ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อัครพล    แก้วสากล
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 5