ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นภัสก์รมณ    แสงจันทร์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางแสม
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1