ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุรัตน์    โปร่งเมืองไพร
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองม่วง
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1