ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสวต    เดชสันเทียะ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะเคียน
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1