ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดารุณี    ดอรอแม
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าข้าม
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1