ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กนกวรรณ    สีสอน
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาแสง
สังกัด
สพป.บึงกาฬ