ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายฉัตรชัย    กลั่นบุศย์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านน้ำคลุ้ง
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3450-2175