ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ฉัตรชัย    กลั่นบุศย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านบ่อระแหง
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2