ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปาริชาติ    สุขเวชกิจ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1