ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ขวัญประชา    บุญจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไดลึก
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2