ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อัญญารินทร์    อ่อนละมูล
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าบัว
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2