ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาพร    ทิพเนตรบังอร
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่สวรรค์หลวง
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2