ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นริศรา    จันทีนอก
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปะคำสำโรง
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4